Hit enter after type your search item
Golfistathai

แฟร์เวย์ชีวิต

Tag: กอล์ฟ

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าให้ความสำคัญกับมารยาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟแล้วจึงควรประพฤติตนให้เหมาะสมเวลาอยู่ในสนามกอล์ฟ เพราะการเล่นกอล์ฟนั้นสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจน

ทำไมต้องให้ลูกหัดเล่นกอล์ฟตั้งแต่เด็ก?เพราะลูกของคุณอาจเป็นโปรเม เอรียา จุฑานุกาล คนต่อไปก็ได้

ตัวอย่างฉบับเต็ม (Official Trailer) ของภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตการฝ่าฟันอุปสรรค ความมุ่งมั่นทุ่มเท และความสำเร็จของโปรเม เอรียา จุฑานุกาล เรื่อง 'โปรเม อัจฉริยะ/ต้อง/สร้าง'

Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :