5 พฤติกรรมแย่ ๆ ในสนามกอล์ฟ ที่คุณอาจเผลอทำโดยไม่รู้ตัว

กอล์ฟเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อว่าให้ความสำคัญกับมารยาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นนักกอล์ฟแล้วจึงควรประพฤติตนให้เหมาะสมเวลาอยู่ในสนามกอล์ฟ เพราะการเล่นกอล์ฟนั้นสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยของแต่ละคนออกมาได้อย่างชัดเจน