คลินิกแก้หนี้ 2565 ล่าสุด เงื่อนไขใหม่ช่วยโควิด

การเป็นหนี้ หรือสภาวะเป็นหนี้นั้นหนักหนา และอาจจะสาหัสกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหนี้ในช่วงเวลายากลำบากและในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจและการค้าขายชะลอตัว ไม่คล่องตัวเหมือนในช่วงก่อน ๆ ส่งผลให้ประชาชนที่เป็นหนี้ หรือมีหนี้สะสมนั้นต้องตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก ไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอจะชำระหนี้ โดยธนาคารแห่งประชาไทยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สถาบันการเงิน และบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด หรือ SAM ได้จัดตั้งโครงการ คลินิกแก้หนี้ เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก้ประชาชน ให้สามารถเอาตัวรอดจากความยากลำบากของการเป็นหนี้ ด้วยการแก้หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อ เงินกู้ชนิดต่าง ๆ ด้วยการปรับโครงการหนี้กับคลินิกแก้หนี้ โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ล่าสุด คลินิกแก้หนี้ 2565 ได้ดำเนินการโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 ในระยะที่ 3 ซึ่งมีการปรับเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้ความรองรับและครอบคลุมการให้บริการและการดูแลลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับขยายความช่วยเหลือแก้ลูกค้าที่มีหนี้ กลายเป็นหนี้เสีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยวันนี้ เราขอนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดให้คุณ ได้ศึกษาและรับทราบเพื่ออาจจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และแก้หนี้บัตรเครดิต บัตรเงินสด สินเชื่อต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบด้วยว่าคุณ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 ด้วยหรือไม่

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

คลินิกแก้หนี้ คือ

โครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน โดยเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อเข้าช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ที่มีหนี้คงค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการแก้หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ให้มีโอกาสปลดหนี้และปลดภาระด้านหนี้สิน โดยมีบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) เข้ามาเป็นตัวกลางในการปรับโครงสร้างหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับสถาบันการเงินซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน ให้สามารถกำเนินการชำระหนี้และให้ได้ข้อยุติในคราวเดียวจากการเจรจา

 

แก้หนี้กับคลินิกแก้หนี้ ครอบคลุมสินเชื่อใดบ้าง

การขอรับการปรับโครงการหนี้กับคลินิกแก้หนี้ 2565 นั้นครอบคลุมเหล่าสินเชื้อจาก หนี้บุคคล อาทิ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกับธนาคาร หรือกับกลุ่มสินเชื่อ non bank และสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ นอกจากนั้นหนี้ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ จากต้องเป็นหนี้ที่ไม่ได้ชำระหรือไม่ได้ชำระขั้นต่ำเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 91 – 120 วัน ทั้งนี้ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยสามารถนำยอดหนี้บัตรเครดิตเฉพาะบัตรที่เป็นหนี้เสียทุกใบมาเข้าร่วมโครงการ และหากคุณดำเนินการผ่อนขั้นต่ำอยู่ หรือหนี้ที่คุณต้องการแก้นั้นเป็นหนี้นอกระบบ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้

 

สถาบันการเงินใดบ้างที่เข้าร่วม คลินิกแก้หนี้ 2565

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 นั้น มีมากมายหลายแห่ง โดยแบ่งเป็นธนาคาร 17 แห่ง และ กลุ่มผู้ประกอบการ non – bank อีก 18 แห่ง ซึ่งมีรายชื่อทั้งหมดดังนี้

ธนาคาร – กรุงเทพ/ กรุงไทย/ กรุงศรีอยุธยา/ กสิกรไทย/ เกียรตินาคินภัทร/ CitiBank/ CIMBThai/ ธนชาต/ ทิสโก้/ ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย/ ไทยพาณิชย์/ ทหารไทย/ UOB/ Land & House/ HSCB/ Bank of China/ ออมสิน

กลุ่ม non – bank ได้แก่

 • บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน): จี แคปปิตอล
 • บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด: J Money
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด: บัตร Central The1 Card
 • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด: ซัมมิท แคปปิตอล
 • บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: สินเชื่อซิตี้คอร์ป
 • บริษัท เทศโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด: บัตร Tesco
 • บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน):
 • บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด: บัตรเครดิต กรุงศรี First Choice
 • บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด: สินเชื่อพรอมิส
 • บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน): เมืองไทย แคปปิตอล
 • บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน): แมคคาเล กรุ๊พ
 • บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน): ศักดิ์สยามลิสซิ่ง
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด: กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน): บัตรอิออน
 • บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน): Umay+
 • บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน): เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง
 • บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน): A Money

 

 

คลินิกแก้หนี้ 2565 มีเงื่อนไขอย่างไร

โครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 มีการปรับคลินิกแก้หนี้ เงื่อนไขใหม่ให้สามารถรองรับและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือกับประชาชนฐานรากได้มากยิ่งขึ้น โดยคลินิกแก้หนี้ เงื่อนไขใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

 • การเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ลูกหนี้ต้องไม่ก่อภาระหนี้สินเพิ่มเติมในระยะเวลา 5 ปี ยกเว้น ในกรณีที่ลูกเข้ามีการผ่อนชำระเงินต้นได้อย่างน้อยร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่ง ก็สามารถขอสินเชื่อใหม่ได้ก่อนการครบกำหนดสัญญา
 • สาระสำคัญของโครงการคลินิกแก้หนี้ เงื่อนไขใหม่ ก็คือการปรับพฤติกรรมการใช้เงิน และการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ดังนั้นลูกหนี้ที่เข้าร่วมคลินิกแก้หนี้ เงื่อนไขใหม่นี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

อัตราดอกเบี้ยโครงการคลินิกแก้หนี้

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของโครงการคลินิกแก้หนี้ นั้นมีการให้อัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากฐานเงินเดือน โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยปีละ 4%
 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 30,000 – 50,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยปีละ 5%
 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 50,000 – 100,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยปีละ 6%
 • ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือน 100,000 – บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยปีละ 7%

นอกจากนี้ ลูกหนี้ยังสามารถเข้ากรอกข้อมูล และคำนวณการผ่อนชำระ โครงการคลินิกแก้หนี้ 2563 ได้ ที่นี่

สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 หากคุณเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ช่วงเดือนตุลาคม 2563 –  มิถุนายน 2564 คุณตะได้รับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1 – 2% ตามการชำระค่างวดเฉลี่ย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ชำระค่างวดเฉลี่ย 40 – 79.9% ในช่วง 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) ลดอัตราดอกเบี้ย 1%
 • ชำระค่างวดเฉลี่ย 80% ขึ้นไป ในช่วง 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) ลดอัตราดอกเบี้ย 2%

ดังนั้น ในการชำระค่างวดในโครงการคลินิกแก้หนี้ 2563 นั้นการจ่ายจริงจะอยู่ที่ 2 – 3% ต่อปีเท่านั้น โดยการลดดอกเบี้ยที่ลดจะนำไปตัดเงินต้น ทำให้ลูกหนี้จะสามารถผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดเร็วขึ้น

สมัครโครงการ คลินิกแก้หนี้ 2565 ได้ที่ไหน

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามช่องทางนี้

 • ทางเว็บไซต์คลินิกแก้หนี้.com หรือ 
 • ติดต่อที่สำนักงานโครงการ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 12 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (กรุณาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าทางออนไลน์คลิก)
 • ติดต่อที่สาขาของ บสส. 4 สาขา
          – สาขาสุราษฎร์ธานี 213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
            – สาขาขอนแก่น 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
            – สาขาพิษณุโลก 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
            – สาขาเชียงใหม่ 109/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • ทาง Call Center 02-610-2266 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 30-17.00 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • ทาง LINE @debtclinicbysam
 • คลินิกแก้หนี้สัญจร ซึ่งจะเดินสายไปเปิดบูธตามสถานที่ต่าง ๆ ติดตามตารางอัปเดตได้ที่เฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คลินิกแก้หนี้ 2565

 • ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 ผ่านเว็บไซต์debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ Call Center (โทร. ติดต่อ) 02-610-2266
 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และยืนยันข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ที่นี่)
 • รอเจ้าหน้าที่โครงการติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวัน เวลา เข้าพบที่สำนักงาน (โดยปกติจะติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ แต่หากไม่ได้รับการติดต่อกลับ ให้โทร. มาสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266)
 • จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการพิจารณาโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565
 • พบเจ้าหน้าที่โครงการที่สำนักงานโครงการ เพื่อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้
 • เจ้าหน้าที่โครงการจะนัดหมาย เพื่อลงนามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เมื่อได้รับการยืนยันจากธนาคารเจ้าหนี้ให้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565

คุณสมบัติการเข้าร่วม คลินิกแก้หนี้ 2565

ลูกหนี้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่มีรายได้ประจำก็ได้
 • ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี (ต้องไม่เกินตลอดอายุที่อยู่ในโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565)
 • มีหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นหนี้ NPL ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไปก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 • เป็นผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดี ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา หรือถูกฟ้องดำเนินคดีและมีคำพิพากษาแล้วก็ได้ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงการวิเคราะห์ รายได้ รายจ่าย แล้วมีเงินสดคงเหลือเพียงพอในการผ่อนชำระตามคลินิกแก้หนี้ เงื่อนไขใหม่)
 • ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท

เอกสารที่ต้องในการพิจารณาคลินิกแก้หนี้

จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ 2565 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการตรวจสอบภาระหนี้จากเครดิตบูโรของผู้สมัคร
 • เอกสารแสดงรายได้ กรณีพนักงานประจำ : สลิปเงินเดือน 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน กรณีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารการแสดงการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ (ถ้ามี)

เอกสารอื่น ๆ ที่อาจต้องใช้ (ขึ้นอยู่กับกรณี)

 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรเงินบำนาญ (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย (กรณีเป็นข้าราชการ)
 • หลักฐานการแสดงรายได้อื่น เช่น สัญญาให้เช่า สัญญาว่าจ้าง ฯลฯ
 • ใบแจ้งหนี้/เอกสารแสดงความเป็นหนี้

สามารถตรวจสอบตัวอย่างเอกสารได้ ที่นี่

 

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ ต้องชำระค่างวดให้ตรงตามสัญญาที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งหากมีการผิดนัดชำระ หรือผิดสัญญาจะมีผลโดนตรงต่อสัญญา ทำให้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับคลินิกแก้หนี้นั้นสิ้นสุดลงทันที และต้องออกจากโครงการ

สนใจสมัครและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Call Center 02 – 610 – 2266

 

อ้างอิง 1