กรุงศรีไอฟิน 2565 สินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2022

การให้บริการสินเชื่อเงินด่วนในปัจจุบัน มีวิธีการในการดำเนินการมากมายหลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เป็นหนึ่งในธนาคารผู้นำการให้บริการด้านสินเชื่อกรุงศรีเพื่อให้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2565 ที่เน้นความรวดเร็ว ได้เงินเร็วและให้บริการโดยลดขั้นตอน ใช้เอกสารน้อย

ดังนั้น ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเงินด่วนกรุงศรี ให้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีง่าย ๆ เราจึงขอนำเสนอบทความสินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.สินเชื่อกรุงศรี 2565 ดอกเบี้ยถูก ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน

 

กรุงศรีไอฟิน 2565 สินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2022

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาพร้อมนำเสนอสินเชื่อกรุงศรีให้ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีก้อนใหญ่ พร้อมใช้ ทุกสถานการณ์ สมัครง่าย รู้ผลไว ได้เงินเร็ว ด้วยการให้บริการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกรุงศรีนี้ด้วยช่องทางมากมายวิธีการทั้ง การฝากข้อมูลเพียงกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับประสานงานสมัครสินเชื่อกรุงศรี หรือหากคุณเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่เดิม สามารถสมัครผ่านแอป KMA ได้ทันที รู้ผลไวเพียง 1 วัน พร้อมรับดอกเบี้ยถูกกว่าปกติสูงสุดที่ 3% และพิเศษสุดตอบรับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีด้วยการสมัครยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีง่าย ๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือกับสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน (iFIN)

สำหรับการสมัครสินเชื่อกรุงศรีเพื่อยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี Krungsri ไอฟิน iFIN นั้น มีการกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไว้โดยแบ่งตามช่องทางการสมัครดังนี้

 

2.สินเชื่อกรุงศรีไอฟิน (iFIN) ยืมเงินผ่านแอป KMA 2022

 

กรุงศรีไอฟิน 2565 สินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2022

ต้องการเงินด่วน อยากได้เงินด่วนโอนเข้าบัญชี รวดเร็ว ยื่นกู้ง่าย สะดวกทุกที่ทุกเวลาเพียงสมัครสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน iFIN ผ่านแอป KMA ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยการให้บริการ KMA หรือ Krungsri Mobile App นั้นเป็นอีกการให้บริการที่เน้นความรวดเร็ว สะดวกและมุ่งเน้นการลดขั้นตอนเพื่อให้ทุกท่านสามารถได้เงินด่วนกรุงศรีเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้ทันใจด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท ให้ทุกท่านสามารถจัดการทุกปัญหาได้รวดเร็วทันใจเหมือนสั่งได้

โดยสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน iFIN ผ่าน KMA นั้นสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อกรุงศรี และอัปโหลดเอกสาร
 • รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งวงเงินอนุมัติที่จะได้รับ
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร
 • รอรับเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที

ทั้งนี้สินเชื่อไอฟิน iFIN สมัครผ่านแอป KMA นั้นมีการกำหนดคุณสมบัติการขอสินเชื่อกรุงศรีไอฟินไว้ ดังนี้

สินเชื่อกรุงศรี ไอฟิน มีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • มีรายได้ประจำเป็นไปตามเกณฑ์ของสินเชื่อกรุงศรี ดังนี้ พนักงานประจำต้องมีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้กรณ๊ที่ลูกค้ามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับสินเชื่อกรุงศรี ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 / เจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้หรือมียอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุการทำงาน/ อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/ หรือที่ทำงาน

นอกจากการกำหนดคุณสมบัติสำหรับการขอสินเชื่อกรุงศรีแล้ว ยังมีการกำหนดให้ทุกท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี กรุงศรี iFIN โดยมีการกำหนดเป็นไฟล์รูปถ่ายสำหรับการอัปโหลดของในแอป ดังนี้

สินเชื่อกรุงศรี ไอฟิน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงาน กรณีมีรายได้อื่น ๆ สามารถเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนได้
 • รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน) *** เฉพาะเจ้าของกิจการเท่านั้น
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน/ รูปถ่ายบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับเจ้าของกิจการสามารถใช้บัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการได้
 • รูปถ่ายใบทะเบียนการค้า กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย*** เฉพาะเจ้าของกิจการ

ทั้งนี้ หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยหรือต้องการศึกษารายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน iFIN เพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ โดยสามารถทดลองคำนวณยอดการขอยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกับสินเชื่อเงินด่วนกรุงศรีไอฟิน iFIN ได้เช่นกัน

 

3.สมัคร ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วน กับสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน iFIN ผ่านมือถือ

 

กรุงศรีไอฟิน 2565 สินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2022

ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนักแค่ไหน ก็ยังยิ้มได้ เพียงสมัครสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีง่าย ๆ ทันทีรวดเร็วเพื่อนำเงินไปแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดั่งใจ ด้วยขั้นตอนการสมัครกู้เงินด่วนกรุงศรีไอฟิน เพียง 3 ขั้นตอนด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มขอสินเชื่อกรุงศรี และอัปโหลดเอกสาร
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายลงนามเอกสาร
 • ยืนยันวงเงินและรับเงินโอนเข้าบัญชี

ด้วยขั้นตอนการสมัครเพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ สามารถให้บริการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีได้ทันที ขอเพียงมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
 • มีรายได้ประจำเป็นไปตามเกณฑ์ของสินเชื่อกรุงศรี ดังนี้ พนักงานประจำต้องมีรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้กรณ๊ที่ลูกค้ามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่าที่เคยได้รับสินเชื่อกรุงศรี ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 / เจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้หรือมียอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุการทำงาน/ อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/ หรือที่ทำงาน

นอกจากการกำหนดคุณสมบัติสำหรับการขอสินเชื่อกรุงศรีไอฟินแล้ว ยังมีการกำหนดให้ทุกท่านต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี กรุงศรีไอฟิน iFIN โดยลูกค้าต้องเตรียมเอกสารเป็นสำเนา เพื่อนำไปประกอบการสมัครสินเชื่อกรุงศรีไอฟินทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่นัดหมายการลงนาม ดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งและอายุงาน กรณีมีรายได้อื่น ๆ สามารถเพิ่มเติมจากฐานเงินเดือนได้
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน) *** เฉพาะเจ้าของกิจการเท่านั้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน/ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนสำหรับเจ้าของกิจการสามารถใช้บัญชีส่วนตัวและบัญชีกิจการได้
 • สำเนาใบทะเบียนการค้า กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย*** เฉพาะเจ้าของกิจการ

ทั้งนี้ หากทุกท่านยังมีข้อสงสัยหรือต้องการศึกษารายละเอียดและข้อมูลของสินเชื่อกรุงศรีไอฟิน iFIN เพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ ที่นี่ โดยสามารถทดลองคำนวณยอดการขอยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีกับสินเชื่อเงินด่วนกรุงศรีไอฟิน iFIN ได้เช่นกัน

 

 

4.สินเชื่อกรุงศรี 2565 สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล มีเจ้าหน้าที่บริการ

 

กรุงศรีไอฟิน 2565 สินเชื่อกรุงศรี iFIN ยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี 2022

เพื่อตอบรับทุกความต้องการของลูกค้า และเพื่อความสะดวกในการสมัครสินเชื่อกรุงศรีเพื่อยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชี มีเงินสำรองไว้หมุนเวียน ใช้จ่ายตามความต้องการหรืออาจนำไปใช้จ่ายชำระหนี้สินรายการย่อย สมัครง่าย ๆ เพียงเจ้ากรอกข้อมูลและรายละเอียด แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อบริการนัดหมายลงนามเอกสารและยื่นเอกสารประกอบการขอยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เงินด่วนกรุงศรี กู้ง่ายไม่ต้องค้ำ อนุมัติวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 12 – 60 เดือน เพียงเข้ากรอกรายละเอียดของคุณ ที่นี่

อ้างอิง 1 2

 

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง